Řád samosběru

  • Při vstupu si nechte zvážit vlastní nádoby pro sběr
  • Zákaz kouření v celém areálu (slámová podestýlka)
  • Zákaz vjezdu na pozemek na kole
  • Zákaz vstupu psům
  • Trhat můžete výhradně na přiděleném řádku nebo vymezené ploše
  • Malé děti si hlídejte, aby nešlapaly po jahodách
  • Trhejte jahody všech velikostí a se stopkami (při nedodržení přirážka 100%)
  • Poškozené nebo shnilé jahody vyhazujte do meziřádků
  • Dbejte pokynů pověřeného pracovníka (v opačném případě bude Váš sběr ukončen)
  • Ochutnávka je možná, vyšší konzumace není přípustná